Mõistata, joonista roboteid ja voldi laevu koos Tutaga!

Värvi ära Tuta tuba

Värvi ära Rebane

Värvi ära maja

Värv ära suur maja