AUTORIÕIGUSED

Ausma Media SIA teatab, et Tuta Rebane on registreeritud disainilahendusena registreerimisnumbriga D15 751. Vastavalt disainilahenduse seaduse paragrahvile 8 on registreeritud lahendustel seaduslik kaitse, lisaks laieneb kaitse ka „üldmuljele“. Disainilahendusele iseloomulikud omadused on eelkõige jooned, kuju ja vorm ning mõnel juhul ka värvikombinatsioon, kui just see annab kujundusele selle isikupära.

Tuta Rebase puhul on disaini iseloomulikeks omadusteks kuju ja vorm, samuti värvikombinatsioon (määrav on just värvikombinatsioon, mitte värvivalik), samuti kujunduselementide omavahelised proportsioonid ja paigutus.

Värvide, materjalide või ebaoluliste proportsioonide muutmisel ei ole tegu teistsuguse disaini ja teistsuguse üldmuljega. Selle konkreetse disainilahendusega rebase puhul puuduvad objektiivsed tehnilised/käsitöölised piirangud muude rebaste valimiseks, seega on Tuta Rebase disainilahendus kaitstud Disainilahenduse seaduse § 6 ja artikli 8 sätete kohaselt ja muude sarnaste rebaste tootmine, isegi kui tehakse väiksemaid muudatusi või kasutatakse erinevat värvi/materjali kombinatsiooni, loetakse registreeritud disainilahenduse õiguskaitse rikkumiseks, välja arvatud juhul, kui sellel on teistsugune üldmulje. Registreeritud disainilahendustega on võimalik tutvuda Läti Vabariigi Patendiameti veebilehel.

Disainilahenduse seaduse § 12 lõike 2 kohaselt on disainilahenduse omanikul ainuõigus seda disainilahendust kasutada ja keelata selle kasutamine teisel isikul. Disainilahenduse kasutamine hõlmab eelkõige sellise toote tootmist, milles rakendatakse või hõlmatakse konkreetset disainilahendust, samuti sellise toote pakkumist müügiks, impordiks, ekspordiks, kasutamiseks, muud levitamist ning ladustamist eelnimetatud eesmärkidel.

Sellest järeldub, et numbri D15 751 all registreeritud disainilahendust Tuta Rebane ja sarnaseid tooteid, mis ei jäta teistsugust üldmuljet, võib kasutada ainult disainilahenduse omaniku või tema volitatud esindaja loal.

Disainilahenduse seaduse § 54 kohaselt on disainilahenduse omanikul õigus anda politseile teada isikust, kes on kasutanud disainilahendust Ilma eelnimetatud loata, ning õiguskaitset rikkunud isiku suhtes võib kohaldada Disainiseaduse § 53 nimetatud haldusvastutust ja disainilahenduse omanikul on õigus nõuda hüvitist disainilahenduse ebaseadusliku kasutamise eest.

Kutsume teid üles austama disainilahenduse omaniku intellektuaalset panust ja disaini kasutamise soovi korral võtma ühendust e-posti teel: info@ausma.lv

Ühtlasi juhime teie tähelepanu asjaolule, et Ausma Media SIA poolt arendatud veebisaidid ja objektid on ka ilma eraldi registreerimata Ausma Media SIA intellektuaalomand, mistõttu saab neid kasutada vaid Ausma Media SIA loal.