PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Vastutame selle eest, et teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, tarneaadress jne) ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad õiguskaitseorganid.

Müüja võib tellimuste töötlemiseks, raamatupidamise ja toodete kohaletoimetamise korraldamiseks nõuda teilt järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Müüjale osutab raamatupidamisteenust raamatupidamisfirma Apogs SIA, kellel on juurdepääs teie andmetele, mida kasutatakse üksnes müüjale juriidiliselt korrektse raamatupidamisteenuse tagamiseks.

Ostja poolt edastatud andmeid hoitakse veebilehe arendaja veebiplatvormil, müüja arvutis ja e-postkastis veikals@ausma.lv. Andmed on kaitstud kindla salasõnaga.

Ostja andmeid säilitatakse viis aastat.

Ostjal on õigus tutvuda oma andmetega, nõuda andmete kustutamist või parandamist, andmetöötluse lõpetamist, esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, võtta tagasi oma nõusolek andmete töötlemiseks. Kui andmete töötlemises tekib ebaselgusi ja neid ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, on teil õigus pöörduda andmeinspektsiooni poole (pasts@dvi.gov.lv).

Hindame teie isikuandmete kaitset ega kasuta teie andmeid kunagi ühelgi eesmärgil, mis võiks seda ohustada.

Kui teil tekib küsimusi, vastame neile hea meelega.